Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Thành lập - Công nhận Xem
Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn Miễn-Giảm học phí Xem
Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC khác Xem
Sác nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp Sáp nhập -Chia tách đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Giải thể đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Thành lập - Công nhận Xem
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giải thể đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sáp nhập -Chia tách đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Cấp phép hoạt động Xem
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Giải thể đơn vị Giáo dục Xem
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sáp nhập -Chia tách đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Cấp phép hoạt động Xem
Trang 2 / 4«1234»