Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng - Chứng chỉ Xem
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do Cơ sở nước ngoài cấp Văn bằng - Chứng chỉ Xem
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng - Chứng chỉ Xem
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Tuyển sinh Xem
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Tuyển sinh Xem
21. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Tuyển sinh Xem
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Cấp phép hoạt động Xem
Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cấp phép hoạt động Xem
Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên Miễn-Giảm học phí Xem
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Dạy thêm - Học thêm Xem
Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp phép hoạt động Xem
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp phép hoạt động Xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Chứng nhận chất lượng GD Xem
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam TTHC khác Xem
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên Chứng nhận chất lượng GD Xem
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phố thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) Chứng nhận chất lượng GD Xem
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Chứng nhận chất lượng GD Xem
Cho phép hoạt động đối với trường trung học phổ thông chuyên Cấp phép hoạt động Xem
Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học TTHC khác Xem
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Chuyển trường học sinh THPT Xem
Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Mở ngành đào tạo Xem
Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Cấp phép hoạt động Xem
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Cấp phép hoạt động Xem
Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Cấp phép hoạt động Xem
Trang 1 / 3123»