Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Xem
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Xem
Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp phép hoạt động Xem
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích Xem
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Cấp phép hoạt động Xem
Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Xem
1.001714.Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Xem
1.002407.Xét, cấp học bổng chính sách Xem
1.002982 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Xem
1.004436 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Xem
1.004435 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Xem
1.005144 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Xem
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích Xem
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ sổ gốc TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích Xem
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do Cơ sở nước ngoài cấp Văn bằng - Chứng chỉ Xem
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông TTHC khác Tuyển sinh Xem
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Văn bằng - Chứng chỉ Xem
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Tuyển sinh Xem
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Dạy thêm - Học thêm Xem
Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên Miễn-Giảm học phí Xem
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Dạy thêm - Học thêm Xem
Trang 1 / 41234»