Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem