Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thủ tục hành chính Chuyển trường đối với học sinh tiểu học được thực hiện trình tự: [...]
Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử

Lượt xem:

Hướng đến chính quyền điện tử là một yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của công tác cải cách hành chính hiện nay. Với mục tiêu là tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước của chính phủ, mang lại thuận lợi cho dân chúng, tăng cường sự công khai minh bạch, giảm chi tiêu chính phủ. Trong thời gian qua, với [...]
Ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, đã công bố mới với [...]
Công bố Quyết định số 233/QĐ-UBND  về  việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Công bố Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND  về  việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thủ tục hành chính cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ [...]
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Lượt xem:

Nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính [...]
NỘI DUNG CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CCHC NĂM 2019

NỘI DUNG CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CCHC NĂM 2019

Lượt xem:

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Sở, đồng chí Trần Sĩ Thành – Phó Giám đốc Sở, đồng chủ trì Hội nghị. Về tham dự Hội nghị có các đồng [...]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 271/QĐ-UBND)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 271/QĐ-UBND)

Lượt xem:

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về  việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thay thế Quyết số 1733/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân [...]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 348/QĐ-UBND)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 348/QĐ-UBND)

Lượt xem:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Theo đó, đã có 36 thủ tục hành chính [...]
Tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

Tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

Lượt xem:

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, PAPI. Toàn cảnh hội nghị Chiều ngày 08/11/2018, Sở Giáo [...]
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ lĩnh vực GDĐT

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ lĩnh vực GDĐT

Lượt xem:

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT Theo đó, có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính được thay thế và 06 thủ tục hành chính được bãi bỏ. Cụ [...]
Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 774/TTr-NV2 ngày 27/8/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học; Công văn số 884/TTr-HCTH ngày 27/9/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm. Theo đó, Sở Giáo dục và [...]
Trang 1 / 212 »