Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Lượt xem:

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND  về  phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Theo đó, có 77 thủ tục hành chính thuộc 11 Sở ngành trên địa bàn tỉnh được cắt giảm thời [...]
Hội nghị tập huấn nâng cấp phần mềm ioffice và triển khai công tác CCHC năm 2021

Hội nghị tập huấn nâng cấp phần mềm ioffice và triển khai công tác CCHC năm 2021

Lượt xem:

Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về việc sử dụng ioffic và công tác cải cách hành chính cho cán bộ, lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 12 tháng 5 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập [...]
ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Lượt xem:

Nhằm phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản pháp luật về cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ [...]
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Lượt xem:

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2020 công tác Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai toàn diện, kịp thời, hiệu quả; đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, tìm hiểu, thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo. [...]
Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Lượt xem:

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. [...]
Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thủ tục hành chính Chuyển trường đối với học sinh tiểu học được thực hiện trình tự: [...]
Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm học 2020-2021

Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm học 2020-2021

Lượt xem:

Sáng ngày 12/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm học 2020-2021. Tham gia tập huấn có đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc, các chuyên viên, nhân viên phụ trách công tác cải cách hành chính. Ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở GDĐT chỉ [...]
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trường THPT Đắk Glong

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trường THPT Đắk Glong

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 2073/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT ngày 13/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc và các phòng thuộc [...]
Kiểm tra tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trường THPT Lê Duẩn

Kiểm tra tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trường THPT Lê Duẩn

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 2073/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT ngày 13/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc và các phòng thuộc [...]
Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử

Lượt xem:

Hướng đến chính quyền điện tử là một yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của công tác cải cách hành chính hiện nay. Với mục tiêu là tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước của chính phủ, mang lại thuận lợi cho dân chúng, tăng cường sự công khai minh bạch, giảm chi tiêu chính phủ. Trong thời gian qua, với [...]
Ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, đã công bố mới với [...]
Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/09/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch chi tiết đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn [...]
Trang 1 / 3123 »