Niêm yết công khai danh mục TTHC thu, không thu phí, lệ phí

Niêm yết công khai danh mục TTHC thu, không thu phí, lệ phí

Lượt xem:

Xem tại đây: Danh sách TTHC niêm yết [...]
Công bố 440 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Công bố 440 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Lượt xem:

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố 440 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, cấp tỉnh có 344 thủ tục, cấp huyện có 94 thủ tục và cấp xã có 2 thủ tục. UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì việc triển khai, vận hành, phát triển, thuê dịch vụ về [...]
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức

Lượt xem:

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, nhưng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian qua vẫn xuất hiện không ít những trở ngại trong quá trình thực hiện. Theo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết được 158.955 TTHC. Trong đó, cấp tỉnh tiếp nhận và giải quyết [...]
Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC

Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC

Lượt xem:

Công cuộc cải cách hành chính của nước ta được tiến hành trong điều kiện nền kinh tế thị trường và xu thế hợp tác kinh tế quốc tế và hội nhập đã tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Qua đó, [...]
Quy chế Một cửa Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông

Quy chế Một cửa Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

618-Q- [...]
Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

Lượt xem:

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai [...]
Trang 3 / 3«123