Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học

Lượt xem:


– Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

– Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

– Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyến của học sinh trước khi nghỉ học.

Trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ

– Đơn xin học lại học sinh ký.

– Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính).

– Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

– Bản sao giấy khai sinh.

– Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

Phí, lệ phí: Không.

Số bộ hồ sơ
01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thời hạn giải quyết: Trong ngày.

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.