Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Lượt xem:


– Đơn vị chủ trì đào tạo sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi toàn bộ hồ sơ về nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 05013.544.822 để đăng ký thực hiện liên kết đào tạo.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ theo các điều kiện. Trường hợp cơ sở giáo dục đáp ứng đủ các điều kiện thì có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết đào tạo, trường hợp cơ sở giáo dục không đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục về việc không cho phép liên kết đào tạo.

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

– Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo, kèm theo: chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (theo mẫu), nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hơp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên két đào tạo được hai bên ký;

– Công văn đề nghị của UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành có nhu cầu đào tạo;

– Các bản sao hợp lệ văn bản xác định về: chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có).

Phí, lệ phí: Không.

Số bộ hồ sơ
01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

15 ngày làm việc.

  1. a) Đối với đơn vị chủ trì đào tạo:

– Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết;

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo;

– Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

  1. b) Đối với đơn vị phối hợp đào tạo:

– Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo;

– Xác định được địa điểm đặt lớp:

– Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

– Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.

– Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học