Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Công nhận trường chuẩn Xem
Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC khác Xem
Sác nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp Sáp nhập -Chia tách đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Giải thể đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Thành lập - Công nhận Xem
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Cấp phép hoạt động Xem
Trang 3 / 7«12345 » ...Cuối »