Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giải thể đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sáp nhập -Chia tách đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Cấp phép hoạt động Xem
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Giải thể đơn vị Giáo dục Xem
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sáp nhập -Chia tách đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Cấp phép hoạt động Xem
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giải thể đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên Sáp nhập -Chia tách đơn vị Giáo dục Xem
Trang 4 / 7« Đầu...«23456 » ...Cuối »