Tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

Lượt xem:


Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, PAPI.

Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 08/11/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Góp phần vào việc nâng Chỉ số PAPI tỉnh Đắk Nông năm 2018. Tham gia buổi tập huấn gồm có đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo

Nội dung của buổi tập huấn:

– Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, PAPI thời gian qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

– Hướng dẫn việc đăng ký thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3.

– Tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ích và mô hình hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân.

Trên cơ sở nghiên cứu những nội dung trao đổi tại Hội nghị và tình hình thực tế, các học viên sẽ được nhận thức đầy đủ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.