Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thủ tục hành chính Chuyển trường đối với học sinh tiểu học được thực hiện trình tự: được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường nơi học sinh xin chuyển đến và Hiệu trưởng trường nơi học sinh xin chuyển đi mà không phải thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi và nơi đến nữa.

Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 1725/QĐ-UBND đính kèm.

QĐ 1725.UBND