NỘI DUNG CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CCHC NĂM 2019

Lượt xem:


Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Sở, đồng chí Trần Sĩ Thành – Phó Giám đốc Sở, đồng chủ trì Hội nghị. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

Hội nghị đã nghe Báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC; nâng cao mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cải thiện các chỉ số, thứ hạng trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau.

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các Văn bản:

Công văn số 2293/SGDĐT–VP ngày 14/12/2017 về thời điểm thực hiện đầu mối tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm hành chính công. Theo đó từ ngày 18/12/2017, điểm tiếp nhận TTHC lĩnh vực GDĐT tại đầu mối là TTHC công. Đề nghị các đơn vị chỉ đạo bộ phận một cửa tại đơn vị hướng dẫn chi tiết, chu đáo để người dân, tổ chức đến đúng địa điểm tiếp nhận và giải quyết TTHC;

Công văn số 2009/SGDĐT-VP ngày 12/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, từ ngày 08/10/2018 không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giấy đối với TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Công văn số 891/SGDĐT-VP ngày 18/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận, thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Công văn số 1595/SGDĐT-VP ngày 30/7/2019 về khắc phục những tồn tại, hạn chế việc thực hiện Chỉ số Hiện đại hóa nền hành chính tỉnh và thực hiện đồng bộ TTHC trên một cửa điện tử. Trong đó, để cắt giảm chi phí thời gian cho tổ chức công dân về thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, Đối với những trường hợp đặc biệt, việc chuyển trường phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thì các đơn vị trực thuộc kiểm tra hồ sơ, làm văn bản xin ý kiến gửi về Sở theo đường ioffice, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản trả lời và thực hiện các bước còn lại theo quy định về chuyển trường.

2. Tổ chức triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với cấp trung học phổ thông trong năm 2019.