Kiểm tra tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trường THPT Lê Duẩn

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch số 2073/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT ngày 13/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc và các phòng thuộc Sở; Thông báo số 93/TB-TKTCCHC ngày 09/10/2020 của Tổ kiểm tra CCHC về thời gian kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại trường THPT Lê Duẩn từ ngày 27 đến ngày 28/10/2020. Tổ kiểm tra đã tiến hành Kiểm tra tại trường THPT Lê Duẩn, kết quả:

Trong năm 2020, trường THPT Lê Duẩn đã tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức các kế hoạch Cải cách hành chính; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của người dân; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích nhằm hạn chế mức thấp nhất về chi phí thời gian vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa góp phần phòng chống dịch bệnh khi không tập trung đông người.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế như: Nội dung trên website còn hạn chế, chưa phong phú, chưa cập nhật, đăng tải thông kịp thời của ngành, của địa phương; chưa phát sinh hồ sơ áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kết thúc buổi kiểm tra, lãnh đạo trường THPT  Lê Duẩn tiếp thu và ghi nhận những nhận, xét đánh giá của Tổ kiểm tra Cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo, từ đó phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được và sửa chữa những mặt chưa đạt được để công tác Cải cách hành chính của trường ngày càng hoàn thiện hơn.

Tin: Quế Thoa, Phó CVP