Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trường THPT Đắk Glong

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch số 2073/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT ngày 13/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc và các phòng thuộc Sở; Thông báo số 93/TB-TKTCCHC ngày 09/10/2020 của Tổ kiểm tra CCHC về thời gian kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại trường THPT Đắk GLong từ ngày 29 đến ngày 30/10/2020. Tổ kiểm tra số 93 đã tiến hành kiểm tra tại Trường THPT Đắk GLong từ ngày 29/10/2020 đến ngày 30/10/2020, kết quả:

Trong năm 2020, trường THPT Đắk GLong đã tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức các kế hoạch Cải cách hành chính; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính trên wesite đơn vị và tại trụ sở đơn vị, có bảng niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định hành chính, hành vi hành chính; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết trước và trong hạn; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về lợi ích của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp giáo dục nói riêng và sự phát triển kinh tế của địa phương nói chung; tổ chức tuyên truyền tới người dân về việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích nhằm hạn chế mức thấp nhất về chi phí thời gian vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa góp phần phòng chống dịch bệnh khi không tập trung đông người.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế như: Chưa phát sinh hồ sơ qua hình thức trực tuyến và bưu chính công ích; công tác văn thư lưu trữ chưa được thực hiện bài bản, khoa học.

Kết thúc buổi kiểm tra, lãnh đạo trường THPT Đắk Glong tiếp thu và ghi nhận những nhận, xét đánh giá của Tổ kiểm tra Cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo, từ đó phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được và sửa chữa những mặt chưa đạt được để công tác Cải cách hành chính của trường ngày càng hoàn thiện hơn.

Tin: Quế Thoa, Phó CVP