Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm học 2020-2021

Lượt xem:


Sáng ngày 12/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm học 2020-2021. Tham gia tập huấn có đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc, các chuyên viên, nhân viên phụ trách công tác cải cách hành chính.

Ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thành – Phó Giám đốc Sở đã chỉ đạo trong năm học 2020-2021 các đơn vị cần chú trọng thực hiện các nội dung sau:

– Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể người dân, phụ huynh, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và Bưu chính công ích nhằm cắt giảm chi phí thời gian tham gia giải quyết TTHC và hạn chế tình trạng tập trung đông người.

– Các đơn vị thực hiện hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kể cả đó không phải là hồ sơ giải quyết TTHC tại đơn vị mình.

– Chấn chỉnh công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính, biểu mẫu, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định, trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết và quy trình thực hiện thủ tục hành chính; đăng tải, cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính trên website của đơn vị, chú trọng đăng tải, tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các nội dung công tác CCHC nhằm làm phong phú hơn nội dung trang website của đơn vị.

– Xây dựng nội quy cơ quan, trong đó quy định rõ giờ giấc làm việc, tiếp phụ huynh. Phổ biến, triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nâng cao tinh thần, thái độ phuc vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đối với học sinh, phụ huynh, tổ chức, doanh nghiệp; tác phong nhã nhặn, ân cần, lịch sự, thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh của cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: Quế Thoa, Phó CVP Sở