Hội nghị tập huấn nâng cấp phần mềm ioffice và triển khai công tác CCHC năm 2021

Lượt xem:


Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về việc sử dụng ioffic và công tác cải cách hành chính cho cán bộ, lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 12 tháng 5 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cấp phần mềm ioffice và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Sĩ Thành – Phó Giám đốc Sở cùng 70 đại biểu là cán bộ, công chức và nhân viên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thành nhấn mạnh, việc sử dụng phần mềm ioffic có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết, trao đổi văn bản hiện nay, giúp kiểm soát công việc của từng phòng ban, đơn vị, từng cá nhân. Việc sử dụng hệ thông phần mềm ioffic nhằm góp phần phát huy tính ưu việt của hệ thống xử lý văn bản điện tử, hạn chế được việc gửi các văn bản giấy, qua đó tiết kiệm được thời gian kinh phí. Điều này tác động rất lớn đến hiệu quả công việc nói chung cũng như công tác cải cách hành chính ngành giáo dục nói riêng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua đó báo cáo đã phân tích được những mặt được và những điểm hạn chế, chỉ ra phương hướng nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 của Sở. Các đại biểu cũng đã đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính trong năm 2020-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm học 2021-2022.

Thông qua Hội nghị cũng đã phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản pháp luật về cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Nhằm đảm bảo công tác Phòng chống dịch, trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Hội nghị đã chia làm 04 ca trong ngày, mỗi ca không quá 20 người.

Tin, ảnh: Quế Thoa