Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Lượt xem:


Thực hiện Công văn số 774/TTr-NV2 ngày 27/8/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học; Công văn số 884/TTr-HCTH ngày 27/9/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai đầu năm học 2018 – 2019, trong đó có kiểm tra nội dung việc dạy thêm học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học 2018 – 2019. Qua kiểm tra tại 07 trường THPT, 07 trường THCS, 07 trường Tiểu học, 08 trường Mầm non trên địa bàn các huyện, thị xã cho thấy cơ bản các cơ sở giáo dục đã thực hiện đúng các văn bản quy định hiện hành về việc dạy thêm học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học.

Tuy nhiên, hiện còn 03 trường chưa kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện Công văn số 1306/SGDĐT-KHTC ngày 13/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể: Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức; Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê bình, yêu cầu lãnh đạo các trường nói trên nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng các quy định hiện hành về thực hiện thu chi các khoản kinh phí đầu năm học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã công khai đường dây nóng trên Website của  Sở tại địa chỉ: http://vanban.daknong.edu.vn/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-so-dien-thoai-duong-day-nong-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-lien-quan-den-hoat-dong-gddt-tren-dia-ban-tinh; cử 01 đồng chí Phó Giám đốc và 01 đồng chí Phó Chánh thanh tra thường trực tiếp nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân và người dân; cử cán bộ thường trực tiếp công dân tại cơ quan Văn phòng Sở; công bố điện thoại đường dây nóng: 02613.546.094 và 02613.544.174 và địa chỉ Email tiếp nhận thông tin: vanphong.sodaknong@moet.edu.vn và thanhtra.sodaknong@moet.edu.vn

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát tình hình giáo dục ở địa phương qua công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sai phạm, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm (nếu có) trong việc tổ chức dạy thêm học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.