Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử

Lượt xem:


Hướng đến chính quyền điện tử là một yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của công tác cải cách hành chính hiện nay. Với mục tiêu là tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước của chính phủ, mang lại thuận lợi cho dân chúng, tăng cường sự công khai minh bạch, giảm chi tiêu chính phủ.

Trong thời gian qua, với những nỗ lực của ngành, công tác xây dựng Chính quyền điện tử đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn ngành Giáo dục hiện có 119 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó 15 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng với Trang thông tin điện tử, hệ thống email moet.edu.vn, hệ thống email công vụ daknong.gov.vn, Sở đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành (VNPT ioffice) để sử dụng gửi văn bản điện tử tới các cơ sở giáo dục và liên thông với cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh. Sử dụng phần mềm ioffice để nhận và gửi văn bản điện tử với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai hoàn thiện dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Để phục vụ công tác quản lý và điều hành của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Đắk Nông triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh và triển khai mạng xã hội học tập. Tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, số lượng giáo viên phổ thông có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học và thiết kế bài giảng eLearning ngày một tăng.

Triển khai có hiệu quả các phần mềm quản lý học sinh, quản lý thư viện, thiết bị. Sổ sách được in ra từ phần mềm cũng được thực hiện khá tốt. Ứng dụng Công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học được thực hiện mạnh mẽ, rộng khắp, đi vào chất lượng, ngày càng thiết thực hơn. Trong giai đoạn phòng, chống dịch Cvid-19, các trường đã sử dụng các phần mềm do các dịch vụ cung cấp để dạy học trực tuyến trên Internet cho các em học sinh; những phần mềm đang được sử dụng là Zoom Meetings, olm.vn, lms của VNPT,…Ngoài ra ngành phối hợp với Đài Phát thanh ‑ Truyền hình tỉnh cử giáo viên dạy học trên truyền hình giúp học sinh ôn tập lại kiến thức và bổ sung những kiến thức mới phù hợp với tình hình hiện tại.

        Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu chung của Trung ương và địa phương trong việc xây dựng chính phủ điện tử, các đơn vị cần phải tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, như: gương mẫu thực hiện và chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử, giải quyết thủ tục hành chính qua Hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số, chứng thư số. Tăng cường triển khai hệ thống họp trực tuyến qua mạng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục, chi phí thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức, cá nhân áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với những thủ tục hành chính đã áp dụng mức độ 3, 4. Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến so với xử lý truyền thống trực tiếp tại cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo tin học tại các cấp học; tạo môi trường tốt để học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đều được tiếp cận, học tập, nghiên cứu môn học công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu cho mỗi cấp học.

Tin: Quế Thoa, PCVP Sở GDĐT