Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Lượt xem:


– Bước 1: UBND huyện lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: đường Lương Thế Vinh, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 05013.544.822.

– Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. (03 ngày).

– Bước 3. Trong vòng 07 ngày đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra.

– Bước 4: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết luận của Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ.

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

– Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

– Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

– Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).

Ngoài thành phần hồ sơ trên, bổ sung:

– Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.

– Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã.

– Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ

Lệ phí: Không.

Số bộ hồ sơ
01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

20 ngày, trong đó:

– UBND tỉnh 10 ngày;

– Sở Giáo dục và Đào tạo 10 ngày.

Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được quy định như sau: Đối với xã: ngày 30 tháng 9; đối với huyện: ngày 05 tháng 10; đối với tỉnh: ngày 10 tháng 10.

Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.